زعفران رشته ای با نام تجاری زرپاش محصول دیگری از مجموعه تولیدات صنایع غذایی فصاحتی می باشد. این محصول از بهترین نوع زعفران سرگل شهرستان قائن تهیه و پس از جداسازی و دانه بندی در شرایط کاملا بهداشتی با پروانه ساخت وزارت بهداشت و درمان و نشان طلایی استاندارد ایران ، بسته بندی و روانه بازار مصرف می گردد.

لازم به ذکر است که زعفران رشته ای زرپاش در اوزان 0.5 گرم ، 1گرم ، 2 گرم ، یک مثقال درانواع ظروف پاکتی ، گوهر، خاتم و در صورت سفارش فله ای نیز ارائه می شود.